Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru 

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny. 

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklep.Defence24.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklep.Defence24.pl na adres: 

Sklep Defence24
ul. Foksal 18 
00-372 Warszawa 
z dopiskiem „zwrot zamówienia”
 

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. 

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. 

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep.Defence24.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

5. Sklep.Defence24.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Sklep.Defence24.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Sklep.Defence24.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku, gdy opakowanie produktu zostało naruszone (zniszczona książka, zniszczone pudełko gry) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje. 

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj