I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów
wynikających z przepisów prawa, Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies
w ramach sklepu internetowego www.sklep.defence24.pl

II. POLITYKA COOKIES

Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP:
1132857583, REGON: 146224999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS0000427851, (zwana dalej „Defence24 Sp. z o.o.”) gwarantuje
Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
Defence24 Sp. z o.o. informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj.
plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji
przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych,
zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron
internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji użytkownika

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze
stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a
także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto
właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły
informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są
kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania
imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym
cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”.
Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

Defence24 Sp. z o.o. oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: 1132857583, REGON:
  146224999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS0000427851 (zwany dalej „Administrator”), operator internetowej platformy
  handlowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.defence24.pl/ (zwany dalej „Sklep”).
  Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: kontakt@defence24.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów
  przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia
  stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału
  w usłudze Newsletter, w tym w szczególności do:
  – umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z
  naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
  – zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
  – zapewnienia obsługi konta;
  – rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego
  Sklepu;
  – reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie
  złożona;
  – kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 3. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej
  realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.
 4. Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-
  sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 5. Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc
  zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:
  – W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do
  doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku
  bankowego;
  – W przypadku konta dla firm: dane firmy przedsiębiorców prowadzących
  jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP, imię, nazwisko, adres
  e-mail, nr telefonu, numer rachunku bankowego.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych
  niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w
  ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie
  wycofa swojej zgody.
 7. Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także
  po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
  podatkowych i rachunkowych,
  – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  – statystycznych i archiwizacyjnych,
  Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
  umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
  zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania
  (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  poprzez kontakt z Administratorem.
 9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów
  RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
  zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w
  niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed
  nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych
  osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą
  być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
  podpisanych z Defence24 Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe.
 12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej.
 13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

Klauzula do polityki i Cookies:

Używam plików Cookies. Są to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym
urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron
internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych .
Klikając „Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez
ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji o
plikach, zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak również o administratorze i
sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce prywatności (link do polityki).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Defence24 Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: 1132857583, REGON:
146224999, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000427851, w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach
opisanych w regulaminie i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO). Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich
danych osobowych w dowolnej chwili.

Zgoda newsletter:

 1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail
  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną od Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: 1132857583, REGON: 146224999, wpisana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000427851.
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do
  treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również
  prawa do wycofania zgody w każdym czasie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
  RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
  telekomunikacyjne, w celach marketingowych przez Defence24 Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, NIP: 1132857583, REGON:
  146224999 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do
  treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również
  prawa do wycofania zgody w każdym czasie.