Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

Autor: Jarosław Stelmach

Wydawca: Difin

61.00 
bezpieczeństwo
Difin
Jarosław Stelmach
książka

Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadków, rekomendowanych zachowań w obszarze reagowania oraz ze źródeł wiedzy i dobrych praktyk. Przyjęty układ książki gwarantuje możliwość wynikowego oraz logicznego zapoznawania się z kolejnymi propozycjami rozwiązań i rekomendacji w zakresie minimalizacji skutków potencjalnych zamachów. Książka została wzbogacona wieloma podświetleniami, wyróżnieniami, rysunkami oraz zdjęciami, które dzięki zastosowaniu kodów QR przenoszą czytelnika do wirtualnej rzeczywistości sieci internetowej.


Format: B5

Stron: 330

Okładka: miękka

ISBN: 978-83-66491-79-3

Monografia ma charakter rozprawy z zakresu nauk społecznych stosowanych. Zawiera zarówno opisy i analizy zagrożeń, jak i rekomendacje, jak im przeciwdziałać. Autor przyjął w swych rozważaniach perspektywę kryminologiczną analizując modus operandi sprawców ataków. (…) Książkę trzeba polecić szczególnie menedżerom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obiektów, specjalistom policyjnym oraz z innych służb, a także z agencji ochrony planującym systemy zabezpieczeń oraz wszystkim czytelnikom zainteresowanym bezpieczeństwem, zwłaszcza tym, którzy praktycznie zechcą wykorzystać wskazówki i rady autora. Książka może nie tylko pełnić rolę poradnika, ale i z powodzeniem pełnić funkcję podręcznika akademickiego dla słuchaczy kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem.

prof. KAAFM dr hab. Robert Borkowski

Człowiek nie jest w stanie przygotować się na odparcie wszelkiego ataku lub na udaremnienie zamachu, jest to po prostu niemożliwe (…). Warto jednak znać podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach, które, jak pokazuje rzeczywistość, są odnotowywane. Agendy rządowe oraz ośrodki szkoleniowe oferują ogólny zarys postępowania w przypadku znalezienia się w miejscu wystąpienia zamachu, zarówno o podłożu terrorystycznym, jak i kryminalnym. Niniejsza monografia scala dostępne informacje w komplementarne vademecum postępowania w przypadku zamachu, przyznając książce walor opracowania utylitarnego.

prof. WAT dr hab. Jacek Bil


Wybraliśmy dla ciebie


Szybka dostawa i bezpieczne płatności

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj