Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie

Studium wyzwań i zagrożeń

Autor: Marek Gryga

Wydawca: Wydawnictwo Defence24 Sp. z o.o.

65.00 
Dostępny na magazynie
1 szt.
jednostki specjalne
JW Agat
JW Formoza
JW Grom
JWK
Lubliniec
Marek Gryga
wojska specjalne

Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie

Studium wyzwań i zagrożeń

Wojska specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak ich odpowiednicy w siłach zbrojnych innych państw, posiadają unikalne cechy odróżniające je od innych rodzajów wojsk czy sił zbrojnych. Wyróżnia je możliwość jednoczesnego prowadzenia działań w wymiarze lądowym, powietrznym i morskim, precyzja działania, nieszablonowość stosowanej taktyki i technik, wysoki poziom gotowości do użycia oraz znaczna efektywność. Dlatego przewidziane są do zadań szczególnie ważnych, które są najczęściej poza możliwościami wojsk konwencjonalnych.

Książka „Polskie Wojsk Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń” ma na celu przybliżenie Czytelnikowi stanu w jakim znajdują się polskie wojska specjalne na chwilę obecną (to jest rok 2020) w tym na tle ich odpowiedników w innych państwach, pokazanie wpływu czynników zewnętrznych na ich funkcjonowanie, a także wskazanie możliwych kierunków ewolucji w rozwoju naszych komandosów. Autor, podejmując próbę określenia pożądanych zmian, zdecydował się oprzeć się o wiedzę i doświadczenie setek żołnierzy polskich wojsk specjalnych, wielu publikacji dostępnych zarówno w postaci opracowań zwartych, jak i tych zamieszczonych w Internecie. Pogłębiły one wiedzę autora oraz zweryfikowały pogląd, który był owocem obserwacji własnej wynikającej z dwunastoletniej służby w jednostkach specjalnych oraz ponad dwuletniej służby w Akademii Sztuki Wojennej w charakterze starszego wykładowcy zajmującego się problematyką wojsk specjalnych.

Autor wyraża nadzieję, że książka „Polskie Wojsk Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń” przybliży Czytelnikowi problematykę związaną z bieżącym funkcjonowaniem wojsk specjalnych, a także stanie się źródłem inspiracji do dokonywania w nich jakże potrzebnych zmian.

Ppłk rez. dr Marek GRYGA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej. W czasie niemal 30 letniej służby w Wojsku Polskim 12 lat poświęcił służbie w jednostkach specjalnych Wojska Polskiego. Swoją zawodową służbę wojskową zaczynał na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 1 Batalionie Szturmowym w Lublińcu, a po jego rozwinięciu do 1 Pułku Specjalnego Komandosów sprawował funkcję dowódcy kompanii dywersyjno-rozpoznawczej, a następnie zastępcy dowódcy batalionu specjalnego. Przez 5 lat służył jako Szef Szkolenia Jednostki Wojskowej AGAT (pierwszy w jej historii). Jako starszy wykładowca Akademii Sztuki Wojennej zajmował się kształceniem oficerów oraz studentów cywilnych z tematyki związanej z wojskami specjalnymi i operacjami specjalnymi. Jako doktorant studiów III stopnia Akademii Sztuki Wojennej prowadził badania naukowe poświęcone polskim wojskom specjalnym, a opracowaną na ich podstawie rozprawę doktorską obronił z powodzeniem w 2020r. W trakcie zawodowej służby wojskowej uczestniczył w ćwiczeniach z amerykańskimi i brytyjskimi jednostkami specjalnymi, a także brał udział w czterech operacjach poza granicami kraju. Jest autorem szeregu publikacji oraz opracowań poświęconych komandosom oraz prowadzonych przez nich działaniom.


Format: 230 x 160 mm

Stron: 317

Oprawa : miękka

ISBN: 978-83-65960-22-1

Książka autorstwa dr. inż. Marka Grygi pt. ,,Polskie Wojska Specjalne we współczesnym świecie. Studium wyzwań i zagrożeń" jest wartościową publikacją poruszającą problematykę sił operacji specjalnych. Istotnym jest, że Autor podjął się rozważań nad ważnymi obszarami funkcjonowania sił operacji specjalnych, które pozostają zwykle w cieniu samych operacji specjalnych. Są to dowodzenie, logistyka oraz organizacja i uzupełnianie stanów osobowych. Dr Marek Gryga poddał też oglądowi naukowemu zdolność do rozpoznania, zdolność do rażenia przetrwania i ochrony wojsk.

prof. dr hab. Hubert Królikowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzowana książka ppłk rez. dr Marka Grygę, jest wynikiem wieloletnich badań naukowych. W całym opracowaniu widoczna jest ogromna wiedza i doświadczenie autora. Dzięki temu rozważania i formułowane w publikacji wnioski są na wysokim poziomie pod względem merytorycznym. Wnosi znakomitą wartość poznawczą i duży stopień nowatorskości, dzięki czemu znacząco wzbogaca polski dorobek naukowo - badawczy w zakresie nauk społecznych. Wyrażam przekonanie oraz nadzieję, iż praca autora zostanie szeroko wykorzystana również w procesie dydaktycznym realizowanym w uczelniach wojskowych i szkolnictwie cywilnym. Opracowanie stanowić może ważną pozycję wykorzystywaną w ramach ogólnie pojętego systemu obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

dr hab. inż. Marek Kubiński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu


Szybka dostawa i bezpieczne płatności

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj