Obrona Ojczyzny. Komentarz

Autor: Redakcja naukowa: Hubert Królikowski

Wydawca: Wolters Kluwer

360.00 
Dostępny na magazynie, wysyłka w 24 h
1 szt.
Hubert Królikowski
Obrona Cywilna
Obrona Ojczyzny
służba wojskowa
wojsko polskie
Wolters Kluwer

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.

Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:
• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczyzny;
• rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;
• organy właściwe w sprawach obrony państwa;
• zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;
• sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;
• sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;
• zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;
• zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;
• rodzaje służby wojskowej;
• zasady powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania ze służby;
• uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;
• zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
• zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy;
• zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy;
• zakres świadczeń odszkodowawczych pozostających w związku ze służbą wojskową;
• zasady pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny;
• inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;
• sposób ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, właściwość organów w tym zakresie oraz zasady pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
• właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
• zakres świadczeń na rzecz obrony;
• zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Autorzy – Joanna Bulira, Artur Jagnieża, Eugeniusz Krempeć, Hubert Królikowski, Filip Seredyński – znani i cenieni prawnicy, a także specjaliści z zakresu wojskowości oraz administracji – w bardzo szerokim zakresie wykorzystują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz poglądy przedstawicieli nauki.

Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków oraz teoretyków prawa związanych z Siłami Zbrojnymi RP, a także działających w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Będzie stanowił istotne źródło wiedzy inspirujące w praktyce rozstrzygania sporów jurydycznych. Zainteresuje również studentów prawa i politologii.

 


Format: B5

Stron: 1376

Okładka: twarda

ISBN: 978-83-8286-891-3


Wybraliśmy dla ciebie


Szybka dostawa i bezpieczne płatności

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj