Francuskie Wojska Specjalne

Wojska Specjalne Świata

Autor: Marek Gryga

Wydawca: Defence24 Sp. z o.o.

40.00 
Dostępny na magazynie
1 szt.
1 RPIMa
Commando Hubert
GIGN
jednostki specjalne
Marek Gryga
wojska specjalne

Francuskie wojska specjalne (FRA SOF) poprzez posiadanie znacznego potencjału oraz zdolności do wykonywania stawianych im zadań są cennym narzędziem do realizacji polityki zagranicznej Francji, która przez wiele lat prowadziła ją samodzielnie (m.in. będąc poza strukturami wojskowymi NATO). Podporządkowane Dowództwu Operacji Specjalnych (COS) nie są tak powszechnie znane jak ich odpowiedniki z USA, Wielkiej Brytanii, Rosji czy Izraela. Będąc jednak przez wiele lat ściśle podporządkowane polityce Francji (i realizując jej interesy na terenach byłych kolonii), wypracowały szereg ciekawych rozwiązań, którym warto się przyjrzeć.
Publikacja Francuskie wojska specjalne ma na celu przybliżenie Czytelnikowi tradycji związanych z francuskimi wojskami specjalnymi, przedstawienie zarysu polityki bezpieczeństwa Republiki Francuskiej i wynikających z niej celów oraz przewidywanych zadań, opisanie poglądów dotyczących prowadzenia operacji specjalnych, wymienienie zdolności w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, a także przykładów ich zaangażowania w XXI w.

Ppłk rez. dr Marek GRYGA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej. W czasie niemal 30 letniej służby w Wojsku Polskim 12 lat poświęcił służbie w jednostkach specjalnych Wojska Polskiego. Swoją zawodową służbę wojskową zaczynał na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 1 Batalionie Szturmowym w Lublińcu, a po jego rozwinięciu do 1 Pułku Specjalnego Komandosów sprawował funkcję dowódcy kompanii dywersyjno-rozpoznawczej, a następnie zastępcy dowódcy batalionu specjalnego. Przez 5 lat służył jako Szef Szkolenia Jednostki Wojskowej AGAT (pierwszy w jej historii). Jako starszy wykładowca Akademii Sztuki Wojennej zajmował się kształceniem oficerów oraz studentów cywilnych z tematyki związanej z wojskami specjalnymi i operacjami specjalnymi. Jako doktorant studiów III stopnia Akademii Sztuki Wojennej prowadził badania naukowe poświęcone polskim wojskom specjalnym, a opracowaną na ich podstawie rozprawę doktorską obronił z powodzeniem w 2020r. W trakcie zawodowej służby wojskowej uczestniczył w ćwiczeniach z amerykańskimi i brytyjskimi jednostkami specjalnymi, a także brał udział w czterech operacjach poza granicami kraju. Jest autorem szeregu publikacji oraz opracowań poświęconych komandosom oraz prowadzonych przez nich działaniom.


Format: 160x230 mm

Stron: 148

Okładka: miękka

ISBN: 978-83-65960-32-0

Praca ma charakter popularnonaukowy, przeznaczona dla szerokiego odbiorcy zainteresowanego SOF. Autor posłużył się pojęciami zdolności operacyjnych (do dowodzenia, rozpoznania, rażenia, do przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego działań) oraz obszarów funkcjonalnych (odnoszących się do organizacji i uzupełnienia stanów osobowych, a także do szkolenia), które pozwolą odbiorcy na lepsze zrozumienie możliwości związanych z funkcjonowaniem francuskich SOF w kontekście realizacji celów polityki międzynarodowej Francji, a także ogólne zrozumienie znaczenia SOF w polityce zagranicznej państwa.

dr Paweł Makowiec Polskie Wojska Specjalne

Na gruncie polskim jest pierwszą monografią poświęconą francuskim siłom operacji specjalnych. Autor ukazuje syntetyczną wiedzę i pozwala Czytelnikowi na lepsze zrozumienie możliwości związanych z bieżącym funkcjonowaniem francuskich sił operacji specjalnych na początku trzeciej dekady XXI w., a także ich przygotowaniem do realizacji stawianych im zadań w czasie kryzysu i wojny.

prof. Hubert Królikowski Uniwersytet Jagieloński


Szybka dostawa i bezpieczne płatności

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon

Używamy plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest sklep.defence24 i wspierać kampanie marketingowe. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas informacji za pomocą plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj