Współczesna obrona narodowa

39.00 

Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

Na stanie

Współczesna obrona narodowa

Autor: pod redakcją Ryszarda Jakubczaka
Wydawca: Fundacja Historia i Kultura

Książka „Współczesna obrona narodowa” ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu obrony narodowej Polski w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego – wiedzy niezbędnej w kreowaniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, rodziny, społeczności lokalnej oraz całego państwa, a także wspólnoty międzynarodowej. Jest ona ważnym elementem zrozumienia obywatelskiego obowiązku obrony Polski i włączenia się w tworzenie bezpieczeństwa narodowego.
Autorami poszczególnych rozdziałów są uznani naukowcy w sferze bezpieczeństwa narodowego i obory narodowej oraz badający kwestie polskiej obronności. Treści poszczególnych rozdziałów odzwierciedlają ich poglądy na organizacje obrony narodowej  w Polsce w kontekście aktualnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
Książka”Współczesna obrona narodowa” skierowana jest nie tylko do studentów i środowisk dydaktyczno-naukowych uczelni wojskowych, lecz także polityków, historyków, politologów oraz strategów, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką obrony narodowej obywateli, którym bliska jest skuteczność obronna państwa polskiego.

Format:
Stron: 367
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-952490-5-1

Możesz lubić także…