Wojny zastępcze

48.00 

Na stanie

Wojny zastępcze

Autor: Filip Bryjka
Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

Wojny zastępcze (ang. proxy wars) stanowią zjawisko bogato reprezentowane w historii konfliktów zbrojnych. Ich charakter i specyfikę określa jednak nie sposób prowadzenia działań wojennych, tylko instrumentalizacja samego konfliktu (wojny) na potrzeby polityki państw niebiorących w nim czynnego udziału. Wspomniana instrumentalizacja może przy tym przybierać różne formy. W każdym przypadku jednak o jej skali i specyfice decydują interes i cele polityczne ?trzeciej strony?. Książka doktora Filip Bryjki jest pierwszą w Polsce monografią naukową poświęconą temu zjawisku. Na ponad 400 stronach autor wyjaśnia m.in. w jakim celu oraz w jaki sposób państwa wykorzystują swoich sojuszników, grupy zbrojne i prywatne firmy wojskowe do prowadzenia działań wojennych w ich imieniu. Szczegółowej analizie poddano zarówno najważniejsze wydarzenia mające miejsce w czasie zimnej wojny (np. wojny w Wietnamie i Afganistanie), jak i współczesne konflikty w Syrii, Jemenie, Libii, czy na Ukrainie. Publikacja stanowi ważny wkład w dorobek polskich studiów strategicznych i nauk o bezpieczeństwie.

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów

Wstęp

Rozdział I

Wojny zastępcze w myśli i praktyce strategicznej

Rozdział II

Wojny zastępcze w ujęciu systemowym

Rozdział III

Geopolityka, geostrategia i wojny zastępcze w Europie

Rozdział IV

Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania
wojen zastępczych w Azji

Rozdział V

Główne instrumenty prowadzenia wojen zastępczych

Zakończenie

Bibliografia

O autorze:

Filip Bryjka ? politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2014), Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (2014) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (2019). Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, współczesnych konfliktów zbrojnych i zagrożeń hybrydowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy  Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Bliskiego Wschodu.

Format:
Stron: 406
Oprawa: miękka
ISBN:

Możesz lubić także…