Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej Tom V

120.00 

Kategorie: ,

Tom V Wielkiego Atlasu Kampanii Wrześniowej 1939 roku, obejmuje działania Wojska Polskiego, na obszarze zachodniego Mazowsza.

W polskiej historiografii wojskowej działania te nazywane są bitwą nad Bzurą. Od 9 września 1939 roku, związki taktyczne dwóch polskich armii „Poznań” i „Pomorze” wykonywały kolejne uderzenia na niemiecką 8. Armię. Pierwszą fazą boju było uderzenie Grupy Operacyjnej generała Knoll-Kownackiego na rozciągniętą niemiecką 30. Dywizję Piechoty. Mimo ponad trzykrotnej przewagi w ludziach i sprzęcie, osiągnięciu całkowitego zaskoczenia i przewagi manewru Wojsko Polskie nie było w stanie rozbić nieprzyjaciela w pasie ponad 50 kilometrowym. Niemiecka 30. DP mimo znacznych strat i konieczności ciągłego odwrotu, została wkrótce wzmocniona kolejnymi związkami 8. Armii i wraz z nimi przeszła do przeciwuderzeń.

Kolejnym etapem walk nad Bzurą było polskie uderzenie na kierunku Łowicz-Skierniewice. Tu Wojsko Polskie poniosło klęskę praktycznie na stracie całej akcji. Od tego momentu, to Niemcy przejęli całkowicie inicjatywę w bitwie. Wyprowadzali kolejne uderzenia i zamykali polskie oddziały w coraz ciaśniejszym kotle. Niemiecka 3. DP, przeprawiając się przez Wisłę pod Płockiem wyszła na głębokie tyły wojsk generała Kutrzeby. Pozostało jedynie mozolne przebijanie się przez dolną Bzurę ku zbawiennej Puszczy Kampinoskiej. Ale i tam Niemcy wprowadzili swoje siły i czynili wszystko by zatrzymać Polaków zanim ci dojdą do Warszawy. Pod koniec walk nad Bzurą, po stronie niemieckiej działały prawie wszystkie związki szybkie Grupy Armii „Południe” i znaczna większość jednostek piechoty. Jedenaście dni walk nad Bzurą, choć nie przyniosło oczekiwanego skutku rozbicia wojsk niemieckich idących na Warszawę, pozwoliło innym oddziałom, w tym Armii „Lublin” na przygotowanie swoich pozycji. Zamierzone działania Niemców przez środkową Wisłę zostały na jakiś czas zatrzymane. Należy jednak stwierdzić, że przegrana nad Bzurą była początkiem końca walk, i choć nadal toczyły boje liczne związki wojska polskiego, nie można już było liczyć na odwrócenie losów kampanii.


Wymiar Atlasu – format A3 (29,7 x 42 cm)