Mława 1939

25.00 

Kategorie: ,

Mława 1939

Stoczona od 1 do 4 września 1939 r. bitwa pod Mławą, należała do najważniejszych działań militarnych, jakie stoczyło Wojsko Polskie w kampanii wrześniowej. O jej wadze świadczyły  zaangażowane siły i środki obu walczących stron, jak również czas trwania bitwy i znaczenie dla ogólnej sytuacji w pierwszym okresie wojny.

Bitwa pod Mławą rozegrana została przez stronę polską w oparciu o pas umocnień, składający się z żelbetowych schronów bojowych, rowów przeciwczołgowych i zapór, zasieków z drutu kolczastego oraz pól minowych. Tworzyły one dwie niezależne pozycje: mławską – składającą się z 49 obiektów oraz rzęgnowską – z 6 schronów.

Bitwa rozpoczęła się o świcie 1 września atakiem pododdziałów DPanc. „Kempf” na las Białuty, a następnie natarciem na Uniszki Zawadzkie, czyli centrum pozycji mławskiej. Atak ten, jak i kolejne, został odparty celnym ogniem broni maszynowej i artylerii. Polacy mieli doskonale przygotowany system pro­wa­dzenia ognia, który ostro dawał się we znaki atakującym.

 

Książka zawiera:

– 70 stron
– 10 map
– kolorowe zdjęcia bunkrów
– struktury organizacyjne wojsk walczących pod Mławą