Desert Rats 1940 – 1942 (WB-95)

85.00 

Kategoria:

Desert Rats 1940-42

System: Wielkie Bitwy 1939-1945

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: Brygada-pułk

Plansze: 2x 50/70 cm, 1x 45/42 cm

Scenariusze: 8

Opis:Włoskie uderzenie na Egipt w roku 1940 otworzyło nowy front walki w drugiej wojnie światowej. Przez kolejne trzy lata na pustyniach Afryki Północnej toczyły się zacięte bitwy. Włączenie się do działań wojsk niemieckich zapewniło państwom Osi chwilowe sukcesy. A jednak alianci nie zamierzali oddawać inicjatywy, wyprowadzając kolejno nowe przeciwuderzenia. Gra obejmuje scenariusze Italian Blitzkrieg, Compas I, II, Atak Rommla, Brevity, Battleaxe, Crusader i Gazala. Jej szczególną cechą są krótkie scenariusze z udziałem ograniczonej ilości jednostek, gdzie liczy się każdy pułk i każda brygada a gdzie nawet pojedynczy oddział może zadecydować o zwycięstwie lub porażce. Duże, puste przestrzenie gwarantują z kolei bardzo manerwowy charakter poszczególnych starć, gdzie nie sposób stworzyć zwartych lini obrony.

 


 

Desert Rats 1940-42

System: Great Battles 1939-1945

Complexity: medium

Scale: brigade-regiment

Boards: 2x 50/70 cm, 1x 45/42 cm

Scenarios: 8

Description: The Italian attack on Egypt at 1940 opened the new front of the World War II. Over the next three years north Africa’s deserts became a place of the many fierce battles. Joining the action by the German troops provided the Axis some successes. But the Allies weren’t willing to give up an initiative and launched further counterattacks. The game contains following scenarios: Italian Blitzkrieg, Compass I and II, Rommel’s Attack, Brevity, Battleaxe, Crusader and Gazala. Most of the scenarios are short with very limited number of the units, so each regiment and each brigade are very important and even a single unit may decide on the victory or loss. A desert battlefield guarantees a lot of maneuvers with limited options of creating a static lines of defense.