25 Dywizja Piechoty

55.00 

Kategorie: , ,

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia dziejów jednego ze związków taktycz­nych Wojska Polskiego, któremu we wrześniu 1939 roku przypadło trudne zadanie obrony su­werenności terytorialnej II Rzeczypospolitej.

Dzieje 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty nie należą do mało znanych w historii Polskiego Września, ale jest jedyną wśród czterech dywizji piechoty wchodzących w skład „Armii Poznań” we wrześniu 1939 roku, która do tej pory nie doczekała się swojej monografii.

A przecież walcząca w składzie Armii gen. Tadeusza Kutrzeby 25. DP odegrała wyjąt­ko­wą rolę w czasie wrześniowych zmagań z niemieckim agresorem. Bohaterska postawa jej żołnierzy, umiejętne i przemyślane dowodzenie zarówno jej pododdziałami, jak i całą dy­wi­zją pozwoliły na odniesienie wielu zwycięstw nad niemieckimi wojskami. Dywizja przeszła cały wrześniowy szlak bojowy z Wielkopolski do Warszawy, znacząco uczestnicząc w bit­wie nad Bzurą. Poniosła dotkliwe straty, lecz żaden z jej pułków piechoty nie został rozbity, przebiła się do oblężonej stolicy i skapitulowała dopiero 28 września 1939 roku razem z całą Armią „Warszawa”.

W skromnej historiografii dziejów 25. Dywizji Piechoty na dużą uwagę zasługują opracowania mniejsze, artykuły zebrane w opracowaniach pokonferencyjnych, m.in. w materia­łach seminaryjnych cyklu „Bitwy Września 1939”, czy w tomie „Udział społeczeństwa Ziemii Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku”.

W serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej” opublikowano zeszyty, „25. Pułk Artylerii Lekkiej Ziemi Kaliskiej” autorstwa Bogusława Kustosika oraz „56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej” autorstwa Antoniego Artura Korsaka, a także „7 Pułk Artylerii Ciężkiej” pióra Piotra Zarzyckiego, w którym pokazano wrześniowe losy 25. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. Istotne informacje dotyczące dziejów 29. Pułku Strzelców Kaniowskich przynosi praca Witolda Jarno „Strzelcy Kaniowscy 1918-1939”. W opracowaniach tych znajduje się także wiele informacji o międzywojennych losach pułków 25. Dywizji Piechoty.