15 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku

55.00 

Kategorie: ,

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia zarysu dziejów jednego ze związków taktycznych Wojska Polskiego, któremu we wrześniu 1939 roku przypadło trudne zadanie obrony suwerenności terytorialnej II Rzeczypospolitej.

15. Dywizja Piechoty w ciągu dwudziestu lat swego istnienia odegrała znacząca rolę w dziejach II Rzeczypospolitej. W chwili swego powstania jako 2. Dywizja Strzelców Wielkopolskich broniła granic Polski, wywalczonych bohaterskim zrywem Powstania Wiel­ko­pol­skiego. Wszystkie pułki dywizji powstały z powstańczych oddziałów wielkopolskich, walczących z pruskim zaborcą od pierwszych chwil Powstania Wielkopolskiego. Po połączeniu Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim, już jako 15. Dywizja Piechoty w styczniu i lutym 1920 roku dywizja brała udział w inkorporacji ziem pomorskich, przyznanych Polsce postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Wreszcie w marcu 1920 roku wobec zagrożenia niepodległości Polski ze strony bolszewickiego najeźdźcy stanęła do walki na wschodnich granicach Rzeczypospolitej, walcząc pod Kijowem, nad Berezyną, w Bitwie Warszawskiej, pod Kolnem oraz uczestnicząc w operacji niemeńskiej. Bohaterska postawa jej żołnierzy, umiejętne i przemyślane dowodzenie zarówno jej oddziałami, jak i całą dywizją pozwoliły na odniesienie wielu triumfów nad sowieckimi wojskami zarówno podczas zwycięskich ofensyw, jak i w czasie trudnych chwil odwrotu. Po blisko dwudziestoletniej pracy pokojowej w odzyskanej po latach dla Polski Bydgoszczy, nadeszła we wrześniu 1939 roku kolejna trudna próba dla 15. Dywizji Piechoty. 15. DP odegrała ważną rolę w czasie wrześniowych zmagań z niemieckim agresorem. Dywizja przeszła cały wrześniowy szlak bojowy z Kujaw do Warszawy, znacząco uczestnicząc w bitwie nad Bzurą. Poniosła dotkliwe straty, lecz żaden z jej pułków piechoty nie został rozbity, przebiła się do oblężonej stolicy i skapitulowała dopiero 28 września 1939 roku razem z całą Armią „Warszawa”.

Mimo tak znaczących dokonań dzieje 15. Dywizji Piechoty należą do mało znanych. 15. Dywizja Piechoty do tej pory nie doczekała się swojej monografii.

Najszerzej w literaturze omówiony został udział dywizji w walkach powstania wiel­ko­pol­skiego oraz w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku. Szeroko opisane zostały walki puł­ków dywizji w opracowaniach powstałych w okresie międzywojennym na polecenie Woj­sko­wego Biura Historycznego. W okresie tym powstało także wiele opracowań studialnych poświęconych poszczególnym operacjom wojskowym, jak choćby bitwie pod Woł­ko­wys­kiem czy Bitwie Warszawskiej.